Szkolenie sędziowskie

Szkolenie sędziowskie

3 lutego 2023 0 przez Monika Fiejdasz

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO
Organizator szkolenia: Automobilklub Małopolski Krosno

I. Cele szkolenia:
– przeprowadzenie szkoleń i egzaminów na licencje sędziowskie stopnia II i I,
– podniesienie kwalifikacji aktywnych sędziów i poszerzenie kadry sędziowskiej o nowe osoby.

II. Termin i miejsce przeprowadzenia szkolenia:
– 18 lutego 2023
– siedziba Automobilklubu Małopolskiego Krosno, ul. Kościuszki 49, 38-400 Krosno

III. Sposób przeprowadzenia szkolenia:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla kandydatów na sędziów stopnia II i I odbywać się będą
w podgrupach w godz. 9:00 – 15:00

IV. Program szkolenia:
CZĘŚĆ I – szkolenie sędziów sportu samochodowego klasy II
Program według załącznika 7 do Regulaminu Sędziów Sportu Samochodowego

CZĘŚĆ II – szkolenie sędziów sportu samochodowego klasy I
Program według załącznika 7 do Regulaminu Sędziów Sportu Samochodowego

V. Egzaminy:
Przeprowadzenie egzaminów planowane jest w dniu 18 lutego 2023 godzina 15:30

VI. Kadra szkoleniowa:
1. Marek Hejnar – kierownik szkolenia
2. Marcin Fiejdasz
3. Paulina Florek

VII. Komisja egzaminacyjna
– Przewodniczący: Marek Hejnar – licencja IS 24/14
– licencja S/SP I/10088
– Członek: Marcin Fiejdasz – licencja S/SP I/10003
– Członek: Paulina Florek – licencja S/SP I/10009

VIII. Zgłoszenia:
Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia lub, która uzyska pełnoletność w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące po egzaminie, przy czym licencja sędziego zostanie wydana dopiero po uzyskaniu przez taką osobę pełnoletności, jednak musi to nastąpić w roku, w którym odbył się egzamin.

Chętnych do udziału w szkoleniu zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie za pośrednictwem adresu e-mailowego: biuro@automalop.pl

IX. Materiały do nauk

https://www.pzm.pl/samochody/regulaminy