Kadencja 2023-2026

Kadencja 2023-2026

17 stycznia 2023 0 przez Monika Fiejdasz

W piątek 13 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Automobilklubu Małopolskiego Krosno. Zebranie zostało rozpoczęte w drugim terminie tj. o godzinie 18:00.
Zebranie odbyło się według zaplanowanego porządku. Na wstępnie Prezes Robert Szelc przywitał wszystkich zgromadzonych i zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego zgromadzenia (zaznaczając, że nie zamierza kandydować). Na sekretarza zaproponował koleżankę Monikę Fiejdasz, obie kandydatury zostały przegłosowane jednogłośnie przez uczestników zebrania. Porządek obrad i regulamin zgromadzenia również zostały przegłosowane jednogłośnie. Następnie rozpoczęły się wybory do poszczególnych komisji. Do komisji mandatowo-skrutacyjnej zostały zaproponowane koleżanki: Natalia Szumska, Katarzyna Kasprzyk i Gabriela Polak. Do komisji uchwał i wniosków zaproponowano kolegów: Marka Hejnara, Pawła Juchę i Konrada Rydosza. Obydwie komisje zostały przyjęte przez zgromadzenie. Prezes Robert Szelc przedstawił sprawozdanie zarządu z działalności klubu w latach 2019 – 2022, a kolega Wojciech Barud sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 20119 – 2022, na koniec wnosząc o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Absolutorium zostało udzielone ustępującemu zarządowi i ustępującej komisji rewizyjnej.
Kolejnym punktem było zgłaszanie kandydatów do: zarządu, komisji rewizyjnej oraz na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku Motorowego.

Kandydaci do zarządu:

 1. Paulina Florek
 2. Wojciech Tomkiewicz
 3. Marcin Fiejdasz
 4. Andrzej Buziewicz
 5. Sebastian Widziszewski
 6. Wojciech Martynkiewicz
 7. Marcin Machowski
 8. Krzysztof Głód
 9. Szymon Piękoś
 10. Wiesław Dymiński
 11. Grzegorz Krzemień
 12. Marek Hejnar
 13. Marek Faka

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:

 1. Wojciech Barud
 2. Andrzej Sładek
 3. Monika Fiejdasz

Kandydaci na zjazd Okręgowy PZM w Rzeszowie:

 1. Paulina Florek
 2. Wojciech Tomkiewicz
 3. Marcin Fiejdasz
 4. Marek Hejnar

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał dotyczących zmian w Statucie Automobilklubu Małopolskiego Krosno.
Komisja mandatowo – skrutacyjna po przeliczeniu głosów ogłosiła wyniki tajnego głosowania:

Zarząd Automobilklubu Małopolskiego Krosno:

 1. Paulina Florek
 2. Wojciech Tomkiewicz
 3. Marcin Fiejdasz
 4. Andrzej Buziewicz
 5. Sebastian Widziszewski
 6. Wojciech Martynkiewicz
 7. Marcin Machowski
 8. Krzysztof Głód
 9. Szymon Piękoś
 10. Wiesław Dymiński
 11. Grzegorz Krzemień

Komisja Rewizyjna:

 1. Wojciech Barud
 2. Andrzej Sładek
 3. Monika Fiejdasz

Delegaci na zjazd Okręgowy PZM w Rzeszowie:

 1. Paulina Florek
 2. Wojciech Tomkiewicz
 3. Marcin Fiejdasz

Nastąpiło zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Automobilklubu Małopolskiego Krosno.

We wtorek 17 stycznia 2023 r. w siedzibie Automobilklubu Małopolskiego Krosno przy ul. T. Kościuszki w Krośnie Zarząd Automobilklubu Małopolskiego Krosno oraz Komisja Rewizyjna się ukonstytuowały.

Prezes Zarządu: Wojciech Tomkiewicz
V-ce prezes ds. organizacyjnych: Marcin Machowski
V-ce prezes ds. sportowych: Marcin Fiejdasz
V-ce prezes ds. BRD: Andrzej Buziewicz
Sekretarz: Paulina Florek
Skarbnik: Sebastian Widziszewski
Członek zarządu: Wiesław Dymiński
Członek zarządu: Krzysztof Głód
Członek zarządu: Grzegorz Krzemień
Członek zarządu: Wojciech Martynkiewicz
Członek zarządu: Szymon Piękoś

Przewodniczący Komisji rewizyjnej: Monika Fiejdasz
Sekretarz Komisji rewizyjnej: Wojciech Barud
Członek Komisji rewizyjnej: Andrzej Sładek