Walne zebranie Członków Automobilklubu Małopolskiego Krosno

Walne zebranie Członków Automobilklubu Małopolskiego Krosno

19 stycznia 2019 Wyłączono przez admin

W dniu 18 stycznia 2019 roku o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie odbyło się Walne Zebranie Członków Automobilklubu Małopolskiego. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy.
Zebranie w pierwszym terminie nie mogło dojść do skutku ze względu na brak kworum. Rozpoczęło się natomiast w drugim terminie tj. o 17:30. Na początku została wybrana Komisja skrutacyjno – mandatowa w której skład weszli: Paulina Fortuna, Marek Jakubowicz i Sławomir Szelc. Powołano też komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Marek Hejnar, Natalia Adamiak i Janusz Rajchel. Poprzez aklamację zostały powołane Komisja Rewizyjna w składzie: Wojciech Barud – przewodniczący, Marek Hejnar, Andrzej Sładek i Maciej Krzemień oraz Delegaci na Walny Zjazd Zarządu Okręgowego PZM Rzeszów: Wiesław Dymiński, Marcin Fiejdasz i Marek Hejnar. Następnie zostali zgłoszeni kandydaci do przyszłego zarządu. A później odbyło się głosowanie tajne. W czasie gdy głosy były liczone nastąpiło podziękowanie Prezesowi Wiesławowi Dymińskiemu, który ustępował ze stanowiska prezesa Automobilklubu Małopolskiego Krosno. W skład nowego zarządu weszli:
Robert Szelc – Prezes
Wiesław Dymiński – vice prezes do spraw organizacyjnych
Marcin Fiejdasz – vice prezes do spraw sportowych
Paweł Jucha – vice prezes do spraw BRD
Anna Filip – skarbnik
Monika Fiejdasz – sekretarz
Tomasz Czelny
Krzysztof Głód
Grzegorz Krzemień
Wojciech Martynkiewicz
Sebastian Widziszewski
Na zebraniu zostało wydanych 36 mandatów uprawniających do głosowania. Wszystkie głosy zostały oddane prawidłowo.
Nowy zarząd teraz zabiera się ostro do pracy, ponieważ Automobilklub już wczesną wiosną organizuje kolejny Rajd Krośnieński „Rymanowskie Wiatraki”, a w maju 45. Bieszczadzki Wyścig Górski.