Komunikat dyrektora 4. Rajdu Krośnieńskiego

Komunikat dyrektora 4. Rajdu Krośnieńskiego

7 kwietnia 2016 Wyłączono przez admin

W związku z kilkoma zmianami które nastąpiły w ostatnim czasie publikujemy Komunikat Dyrektora-1.
Prosimy wszystkich uczestników 4. Rajdu Krośnieńskiego o zapoznanie się!

KOMUNIKAT DYREKTORA 1 – 4. Rajd Krośnieński

HARMONOGRAM OA I BK

LISTA UCZESTNIKÓW Z NUMERAMI POJAZDÓW 08.04.2016