Walne Zebranie

Walne Zebranie

3 stycznia 2019 Wyłączono przez admin

Zarząd Automobilklubu Małopolskiego Krosno informuje, że w dniu 18 stycznia 2019 roku o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, przy ulicy Tysiąclecia 5, odbędzie się Walne Zebranie Członków Automobilklubu Małopolskiego Krosno, które połączone będzie z wyborami do zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie.

Program Walnego Zebrania Automobilklubu Małopolskiego Krosno 18.01.2019

 1. Otwarcie walnego zebrania i powitanie Gości

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania

 3. Przyjęcie programu i regulaminu Walnego Zebrania

 4. Wybór Komisji:

 1. Mandatowej

 2. Wyborczej

 3. Wniosków i Uchwał

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Automobilklubu Małopolskiego w latach 2014 -2018

 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

 4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

 5. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 6. Wybór Delegatów na Walny Zjazd Zarządu Okręgowego PZM Rzeszów

 7. Dyskusja

 8. Sprawozdanie Komisji Wyborczej

 9. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej (15 minut)

 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

 11. Przyjęcie wniosków i uchwał

 12. Zakończenie zebrania