Informacja dotycząca Rajdu Okręgowego

Wysłane przez - 19.10.2016 w kategorii: ,

Chcemy wszystkich poinformować, że w ramach Rajdu Arłamów – 5.11.2016, odbędzie się też Rajd Okręgowy, zamiast tego organizowanego, przez nasz klub. Wszystkim chętnych informujemy, że przewidziane jest PROMOCYJNE WPISOWE!