Ludzie

Zarząd Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie

Robert Szelc
Prezes Zarządu
Wiesław Dymiński
V-ce Prezes ds. organizacyjnych
Marcin Fiejdasz
V-ce Prezes ds. sportowych
Paweł Jucha
V-ce Prezes ds./ BRD
Monika Fiejdasz
Sekretarz
Anna Filip
Skarbnik
Wojciech Martynkiewicz
Członek Zarządu
Tomasz Czelny
Członek Zarządu
Sebastian Widziszewski
Członek Zarządu
Grzegorz Krzemień
Członek Zarządu
Krzysztof Głód
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie

Wojciech Barud
Przewodniczący
Marek Hejnar
Andrzej Sładek
Maciej Krzemień

Osoby funkcyjne Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie

Agnieszka Szelc
Kierownik Biura Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie
Kierownik Sekcji Motocyklowej
Kamil Jakima
Kierownik Sekcji Pojazdów Zabytkowych
Andrzej Buziewicz
Przewodniczący Koła Ziemi Sanockiej